CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Locating Scheme Analysis for Robust Assembly and Fixture Design

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Johan S Carlson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA DETC99/DAC-8690 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-12-09.
CPL Pubid: 18340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur