CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orthogonal cutting of ideal plastic, strain-hardened, strain-hardening or softening metals

Gunnar Kullberg (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1964. ISBN: 99-0512532-9.- 126 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183398

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 46