CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inaktiva gasers inverkan på keramiska produkters åldring i fuktig luft : speciellt med hänsyn till uppkomsten av glasyrsprickor

Folke Sandford (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1946. ISBN: 991-451865-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183392

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 2