CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperatureffekter i hårdnande betong : undersökning av några faktorer som påverka sprickbildningen i grövre konstruktioner : jämförelse mellan två svenska cement

Bertil Löfquist (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1946. - 195 s.
[Doktorsavhandling]

Även utg. som: Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. B ; 22.Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183391

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 3