CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Styrning av bandfordon

Bengt Jakobsson (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1947. ISBN: 991-451867-2.- 299 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183388

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 4