CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fibrogram : investigations on the influence of fibre length and its distribution, on the working progress in Paul's draw field, and on the properties of yarn and fabrics

Stig Löfgren (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1950. ISBN: 991-451868-0.
[Doktorsavhandling]

Ingår i serie: Meddelanden från Svenska textilforskningsinstitutet, Göteborg, 0369-2213 ; 12.Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183387

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 5