CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den svenska byggnadsmaterialmarknaden : produktion, distribution och prissättning av jord- och stenindustriens material

Nils Tengvik (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1952. ISBN: 991-553321-7.- 318 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183385

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 7