CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of boundary value problems

Sven T. A. Ödman (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1955. ISBN: 991-553324-1.
[Doktorsavhandling]

Papers in english.Denna post skapades 2013-09-16.
CPL Pubid: 183381

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 10