CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Tolerance Band and Manufacturing Target for Monotonic Loss functions with Functional Limits

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of the ASME Design Automation Conference Vol 1 ASME DE-Vol 82-1 p. 345-352. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur