CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tolerance Allocation in a CAD Enviroment Considering Quality and Manufacturer Cost

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of Lean Production: from Concept to Product Conference, IMC-11 Belfast 31 August-2 September Vol. 2 (1994), p. 789-800.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur