CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intercorporating Fixture Variation in Compliant Assembly Variation Analysis

Yufeng Long ; Jack Hu ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
2002 Japan-USA, Symposium on Flexible Automation,Hiroshima, July 15-17 2002, Hiroshima, Japan (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur