CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Granskning av ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv: En handbok för att undersöka arbetsmiljön på fartyg vid ny- och ombyggnad

Cecilia Österman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 43 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Denna handbok är ett resultat av ett forskningsprojekt som syftar till att förenkla granskningen av fartygsritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Forskningsprojektet genomfördes på Chalmers tekniska högskolas institution för produkt- och produktionsutveckling, avdelning Design & Human Factors, och finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Projektledare vid Chalmers har varit Anna-Lisa Osvalder. För att minska risken för olyckor och ohälsa och är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön redan när man planerar att bygga ett nytt fartyg eller bygga om delar av ett fartyg. Det är i planeringsskedet som det är lättast att påverka hur arbetsmiljön kommer att bli. När fartyget väl är byggt kan det vara både svårt och dyrt att göra ändringar. Metoden för granskning som denna handbok beskriver har till stor del utvecklats med hjälp av sjömän och deltagare vid SEKO Sjöfolks skyddsombudsutbildningar.

Nyckelord: arbetsmiljö, design, uppgiftsanalys, sjöfart, fartygDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-15. Senast ändrad 2014-12-11.
CPL Pubid: 183346

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Arbetsvetenskap och ergonomi
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report 79