CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave remote sensing of arctic sea ice during freeze-up using radar and passive radiometry

Mats I. Pettersson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-233-1.- 20 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: remote sensing, microwave, sea ice, classification, radar backscattering, modelling, SAR and SSM/IDenna post skapades 2013-09-13.
CPL Pubid: 183275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 219