CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic character of local wind speed in application to reliability model of ACH

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Edited by: A Mahdavi, B. Martens; Proceedings of 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna, Austria, September 9-11, 2013 p. 709-715. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: reliability, sensitivity, air change rate, local wind speed, probabilisticDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-13. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 183264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur