CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave remote sensing of ozone and other species in the middle atmosphere

Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-272-2.- 134 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: remote sensing, microwaves, radiometry, middle atmosphere, ozone layer, radiative transfer, profile retrieval, ground-based observation, limb soundingDenna post skapades 2013-09-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 183239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 228