CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallelogram plates analysed by strip method

Gunnar Kärrholm (Disputerad vid Chalmers tekniska högskola)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1956. ISBN: 991-835371-6.- 192 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-12.
CPL Pubid: 183215

 

Institutioner (Chalmers)

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola (1900-1975)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 11