CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometric calculus and finite element methods for Vlasov-Maxwell system

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
2013:15, (2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-09-12. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 183181

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:15