CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the linear Boltzmann equation with rough granular collisions and spin

Rolf Pettersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-09-11.
CPL Pubid: 183121

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:14