CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design (andra upplagan)

Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Jan-Gunnar Persson ; Dennis Pettersson
Stockholm : Liber förlag, 2013. ISBN: 978-91-47-10582-3.- 720 s.
[Bok]

Nyckelord: Produktutveckling, design, metoder, metodikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-11. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 183104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur