CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of the individual in sharing of knowledge in project-based organizations

Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 25-27 April, Valencia, Spain (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-11. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 183100

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur