CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Van der Waals Density Functional for General Geometries

Max Dion ; Henrik Rydberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; David C. Langreth ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Phys. Rev. Lett. Vol. 92 (2004), p. 246401.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur