CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Directivity of Freqency Sweeping Kinetic Instabilities

Frida Håkansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Matthew Lilley
40th EPS Conference on Plasma Physics, July 1-5 2013, Espoo, Finland (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 183070

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Fusion

Chalmers infrastruktur