CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Omega-3 och Omega-6

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2013. - 10 s.
[Rapport]

Rapporten belyser biokemiskt hur kostens innehåll av fleromättade fetter av typ omega-6 och omega-3 behöver förändras. Neddragning av fleromättade fröfetter är central med hänsyn till lipidperoxidation.

Grundläggande biokemiska aspekter på lipoproteiner, fosfolipider, eikosanoider och samspel mellan omega-6 och omega-3 beskrivs. De livsviktiga långkedjiga fiskfettsyrorna EPA och DHA kan inte ersättas av omega-3 från fröoljor som linfröolja.

Nyckelord: kostfetter, fröoljor, fiskfetter, fleromättade fettsyror, blodfetter, metabolism, livsmedel, marknad, kost för hälsa


Förtydligande (sid 5): Fettsyrorna AA och EPA överförs typiskt till och från mellanpositionen på glycerol i membranernas fosfolipider.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-10. Senast ändrad 2015-02-03.
CPL Pubid: 183025

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur