CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial sticking of O2 modeled by nonadiabatic charge transfer

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Y. Yourdshahyan ; Håkan Ternow (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Surf. Sci. Vol. 532-535 (2003), p. 126.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 1830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur