CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Point force excitation of a thick-walled elastic pipe with an embedded inhomogeneity

Sune Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. of Eng. Math. Vol. 28 (1994), 1994, p. 311-325.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-09.
CPL Pubid: 18299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur