CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission and reflection of elastic waves by a spherical obstacle in an infinite cicular cylindrical rod

Sune Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Q. Jl. Mech. appl. Math. Vol. 47 (1994), 1994, p. 583-606.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-09.
CPL Pubid: 18298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur