CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Point force excitation of an elastic infinite circular cylinder with an embedded spherical cavity

Sune Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 93 (1993), 1993, p. 2479-2488.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-09.
CPL Pubid: 18297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur