CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering of acoustic waves by a sphere outside an infinite cicular cylinder

Sune Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 88 (1990), 1990, p. 515-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-09.
CPL Pubid: 18296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur