CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborative tracking and tracing applied on dry ports

Vahid Mirzabeiki (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Per Sjöholm (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistics Research Network (LRN) conference, September 2013, Birmingham, UK (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-07. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 182916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Transport
Transportteknik och logistik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur