CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Van der Waals Density Functional for Layered Structures

Henrik Rydberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Max Dion ; Niclas Jacobson (Institutionen för teknisk fysik) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik) ; Sergei Simak (Institutionen för teknisk fysik) ; David C. Langreth ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik)
Phys. Rev. Lett. Vol. 91 (2003), p. 126402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1829