CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two components for an imaging receiver

Guillermo F. Delgado Gunckel (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-999-0.- 3 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SIS, Quasi-optical, opto-electronic modulator, nipi MQW, fourier transform spectrometer, finite elements, scale model, broadband waveguide probeDenna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 178