CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave radiometry for studies of variations in atmospheric water vapor and cloud liquid content

Per O. J. Jarlemark (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-052696-7.- 3 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: microwave radiometry, atmospheric water vapor, cloud liquid content, atmospheric turbulence, radio wave propagation, space geodesy, global positioning system, GPS, time series analysisDenna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182877

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur