CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time dependent simulations of ion cyclotron resonance heating in tokamak plasmas

Ulrika Willén (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-052730-0.- 9 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 182