CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding the IGBT properties in practical operation

Torsten Nilsson (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-051-7.- 88 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 186