CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Även obekväma resultat måste redovisas

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Byggindustrin 27, p. 28. (2013)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur