CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asynkrongenerator och frekvensomriktare för drift av vindkraftverk med variabelt varvtal

Spiros Tsiolis (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-971-0.- 79, 12, 3, 2 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: induction generator, frequency converter, variable speed, wind turbine, torque controlDenna post skapades 2013-09-06.
CPL Pubid: 182867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 176