CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber-optic Parametric Amplifiers Without Pump Dithering

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Workshop on Specialty Optical Fibers and their Applications 2013 p. W3.12. (2013)
[Konferensbidrag, poster]

We present passively stimulated Brillouin scattering-suppressed highly nonlinear fiber cascades, and use them to implement fiber-optic parametric amplifiers capable of up to 10 dB net parametric gain without pump dithering.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-06. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 182859

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur