CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cellulose processing in ionic liquids using N-methylimidazole as co-solvent

Carina Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Presentations and posters from the 2nd Avancell conference. p. 3. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Oral presentation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-05. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 182845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialkemi
Organisk kemi
Polymerkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur