CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct Dissolution of Cellulose: Background, Means and Applications

Carina Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Cellulose - Fundamental Aspects p. 143-178. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-05. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 182843

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialkemi
Organisk kemi
Polymerkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Cellulose processing in ionic liquid based solvents