CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-throughput transfection of differentiated primary neurons from rat forebrain

Shane Marine ; Jamie Freeman ; Antonella Riccio ; MarieLouise Axenborg ; Johan Pihl (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Robin Ketteler ; Sara Aspengren
Journal of Biomolecular Screening (1087-0571). Vol. 17 (2012), 5, p. 692-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-05. Senast ändrad 2013-09-12.
CPL Pubid: 182830

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur