CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning to argue as a biotechnologist: Disprivileging opposition to genetically modified food.

Anne Solli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Frank Bach ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Cultural Studies of Science Education (1871-1502). Vol. 9 (2014), 1, p. 1-23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-09-04. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 182821

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (GU)

Ämnesområden

Subject didactics

Chalmers infrastruktur