CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insulating properties of nitrogen-oxygen gas mixtures with different oxygen content

Elysée Obame (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
2012. - 49 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 182816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur