CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of corrugation on heat transfer and pressure drop in channel flow with different Prandtl numbers

Maryam Mirzaei (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Ahmad Sohankar Esfahani ; Fredrik Innings
International Journal of Heat and Mass Transfer (0017-9310). Vol. 66 (2013), p. 164-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-04. Senast ändrad 2013-11-29.
CPL Pubid: 182783

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)