CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of the gas flow in fluidized beds with a slugging behaviour

Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära)
Chemical Engineering Science (0009-2509). Vol. 42 (1987), 3, p. 581-590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-05-29.
CPL Pubid: 18278

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur