CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of pressure and fluidization velocity on the bubble behaviour and gas flow distribution in a fluidized bed

Per Olowson ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Chemical Engineering Science (0009-2509). Vol. 45 (1990), 7, p. 1733-1741.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-05-29.
CPL Pubid: 18276

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur