CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two new perspectives on multi-stage group testing

Peter Damaschke (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; Azam Sheikh Muhammad (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Eberhard Triesch
Algorithmica (0178-4617). Vol. 67 (2013), 3, p. 324-354.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The group testing problem asks to find d

Nyckelord: group testing, randomization, Sperner family, Huffman code, parallel testing, transversal matroidDenna post skapades 2013-09-03. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 182745

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Generalized and fast search strategies for parameterized problems (VR//2010-4661)