CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Van der Waals interaction of parallel polymers and nanotubes

Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science Vol. vol. 33 (2005), p. 192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik
Molekylfysik
Elektronstruktur
Struktur- och vibrationsfysik
Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Van der Waals density-functional description of polymers and other sparse materials


First-principles calculations of polymer interactions