CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektens barndom

ett samtal med Peter Eisenman

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Peter Eisenman
Arche (2000-7817). 44-45, (2013)
[Artikel, övrig]

Interview with Peter Eisenman on childhood and architecture. 6 pages with illustrations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-03.
CPL Pubid: 182698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Psykologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur