CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det byggda ursprunget till sig själv

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 44-45, (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On the concept of childhood in Peter Eisenman's work. Scientific article, 12 pages with illustrations, 20 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-03.
CPL Pubid: 182696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Psykologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur