CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier - den ömsesidiga kulturen

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 42-43, (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: architecture, Le Corbusier, French architecture


On Le Corbusier's relation to French architecture and French culture. Scientific article, 18 pages with illustrations, 79 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-03.
CPL Pubid: 182694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur